Jump to content

Система за наказания

Dacheff

Обида към друг потребител на форума - 3 точки

Обида към играч или треньор на ЛФК - 2 точки

Спам или писане на шльокавица - 1 точка (по преценка на модератора може потребителят да бъде само предупреден, без да се налага наказание).

Провокации - 1 точка (при първо нарушение от подобно естество, потребителят ще бъде предупреден писмено без начисляване на наказателни точки).

При натрупване на наказателни точки, системата за наказания е както следва:

5 точки - забрана за писане за 48 часа

8 точки - забрана за писане за 7 дни

10 точки - пълна забрана за влизане във форума за 30 дни

След 30 дневната пълна забрана, пресмятането започва отначало (броят след 10 се запазва, но следващото наказание става при 15 точки). Ако потребителят продължи да трупа наказателни точки и няма ефект от приложените наказания, както и при системно провокиране и заяждане с останалите потребители, може да се стигне до перманентен бан по IP.

При провокации и системни заяждания, може да се наложи наказание за забрана за писане, влизане във форума или перманентен бан, дори без въпросният потребител да е достигнал съответния брой точки. Същото важи и при изключително обидно или агресивно поведение, дори само в рамките на едно мнение.

Думи, които изначално не са обидни (дърво, пръчка, бастун и т.н.), но са използвани в негативна конотация, ще бъдат преценявани от модератор според случая. Той ще реши дали потребителят да бъде наказан.

Модераторите могат да трият коментари без предупреждение, ако преценят, че по този начин ще се избегне потенциален конфликт.

Давност на наказателните точки няма.

×
×
  • Create New...