Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/24/2021 in all areas

  1. baivan

    Шахмат

    За съжаление днес нашата е загубила. Утре, май от 15 часа, следват ТАЙБРЕЦИ с такива правила накратко: Две (2) игри с тай-брейк се играят с контрол на времето от 25 минути за всеки + 10 секунди нарастване на ход, започвайки от ход 1. Ако резултатът е равен се играят две (2) игри с контрол на времето от 10 минути за всеки + 10 секунди на ход, започвайки от ход 1. Ако резултатът е равен се играят две (2) игри с контрол на времето от 5 минути за всеки + 3 секунди на ход, започвайки от ход 1. Ако резултатът е все още равен, тогава се играе една (1) игра с внезапна смъ
    1 point
×
×
  • Create New...