Jump to content

Registration Terms

I - ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

След регистрацията си във www.forum.liverpool-bulgaria.com, потребителят декларира, че е длъжен да спазва следните правила и условия:

 

1. Да уважава всички потребители

 

2. Да не регистрира повече от един потребител във форума

 

3. Да не създава теми с призиви против действащото законодателство, с расистки характер, политически характер, подбуди към престъпления, лично или обществено опасни действия, съдържащи реклама, порнография или сцени на насилие

 

4. Да се придържа към темата, в която пише.

 


 

II - ЕЗИК

 

1. Добрият тон е абсолютно задължителен! Уважавайте останалите участници във форума, дори когато не сте съгласни с тях. Отнасяйте се с другите така, както искате те да се отнасят с Вас.

 

2. Не е разрешено използването на псувни, обидни думи, преки характеристики или самоцелни саркастични забележки, особено когато целят разпалване или подклаждане на конфликт.

 

3. Отправянето на заплахи (вкл. и чрез системата за лични съобщения) е недопустимо.

 

4. Забранени са обиди по адрес на играчи хора от ръководството и като цяло всички, които изпълняват някаква длъжност в ФК Ливърпул.

 


 

III - ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАРИ

 

1. Пишете на кирилица - все пак сме Българи!

 

2.Съобразявайте се с вече съществуващите теми и раздели (Отбора, Препоръки, Свободна Зона и т.н.). Ако имате някаква препоръка или забележка, пуснете Вашето съобщение в съответната група.

 

3. Писането на кратки и безсъдържателни мнения просто "за лаф" е особено нежелателно. Форумът не е чат канал!

 

4. Не пишете прекалено разноцветно, с очеизбождащо голям размер на шрифта или пък само с главни букви. Помнете, че хората ще четат това, което пишете. Опити да компенсирате липсата на съдържание чрез използването на крещящо оформление са проява на лош вкус.

 

5. Когато цитирате мненията на други членове с цел да онагледите отговора си, запазвайте само частта от цитата, която ще коментирате, а не целия цитат.

 

6. Пишете конкретно по темата, за да бъде всичко нагледно и подредено. Така ще улесните бъдещите участници.

 

9. Избягвайте пускането на няколко последователни (непосредствено едно след друго) мнения в една и съща тема. Ако има нужда да допълните или редактирате мнението си, и все още никой не е писал след Вас, използвайте бутона (редактиране). Намира се долу вдясно на всеки Ваш пост.

 


 

IV - МОДЕРИРАНЕ

 

1. Модераторите на форума имат право, без да дават обяснения на когото и да било, да премахват определени теми и мнения, когато преценят, че последните нямат място във форума !

 

Ето и Системата за Наказания:

 

http://prikachi.com/images/921/7445921y.png

 

Благодарим Ви, че прочетохте правилата!

 

Администраторите на Ливърпул-България запазват правато си да правят промени в Правилата.

 


 

Наказателен кодекс на Република България

 

Раздел II

 

Обида и клевета

 

Чл. 146.

(1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1882 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 21 от 2000 г.) Който окаже или извърши нещо унизително за честта или достойнството на другиго в негово присъствие, се наказва за обида с глоба от хиляда до три хиляди лева. В този случай съдът може да наложи и наказание обществено порицание.

(2) Ако обиденият е отвърнал веднага с обида, съдът може да освободи и двамата от наказание.

 

Чл. 147.

(1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 21 от 2000 г.) Който разгласи позорно обстоятелство за другиго или му препише престъпление, се наказва за клевета с глоба от три хиляди до седем хиляди лева и с обществено порицание.

(2) Деецът не се наказва, ако се докаже истинността на разгласените обстоятелства или на приписаните престъпления.

 

Чл. 148.

(1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр 21 от 2000 г.) За обида:

 

1. нанесена публично;

2. разпространена чрез печатно произведение или по друг начин;

3. на длъжностно лице или на представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му;

4. (изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) от длъжностно лице или от представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му,наказанието е с глоба от три хиляди до десет хиляди лева и с обществено порицание.

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 21 от 2000 г.) За клевета, извършена при условията на предходната алинея, както и за клевета, от която са настъпили тежки последици, наказанието е с глоба от пет хиляди лева до петнадесет хиляди лева и обществено порицание.

 

(3) В случаите на ал. 1, т. 1 може да намери приложение ал. 2 на чл. 146.

 

Чл. 148а.

(Нов - ДВ, бр. 62 от 1997 г.; изм., бр. 21 от 2000 г.) Който разгласи устно, чрез печатни произведения или по друг начин данни, обстоятелства или твърдения за другиго, основаващи се на неправомерно придобита информация от архива на Министерството на вътрешните работи, се наказва с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

×
×
  • Create New...