Jump to content

Шахмат


Guest StevenGerrard

Recommended Posts

Guest StevenGerrard

Мисля , че е време да се направи и една такава тема , ако греша изтриите я.Мисля , че все пак нашият гросмайстор е един от най - добрите в света и заслужава да бъде коментиран от нас :rolleyes:

 

http://www.inloughborough.com/newsimages//2008/02/images/chess.jpg

 

Правила за игра

Шахматът се играе върху квадратна дъска, която е разделена на 64 квадратчета. Условно цветът на 32 от тези квадратчета е бял, а на другите 32 — черен. Цветовете на полетата се редуват, като се изисква първото поле отляво на първия ред от страната на всеки играч да е черно. Всеки играч разполага в началото с 8 пешки, 2 топа (или тура), 2 коня, 2 офицера, 1 дама (или популярно царица) и 1 цар. Целта на играта е да се създаде такава ситуация, при която е пленен царят на противника. Това се нарича мат или матиране. За да се постигне това фигурите извършват движения по дъската, наречени ходове, съблюдавайки правилата за движение на фигурите. Първи на ход са винаги белите, а след тях черните. Когато фигура от един цвят може да се премести на дадено поле, но то е заето от противникова фигура, се извършва вземане. При това действие фигурата, която е била първоначално на полето се премахва от дъската, а другата се поставя на нейно място. Вземат се само фигури на противника. За документиране на партия се използва шахматната нотация.

 

Ходове

Всяка шахматна фигура има собствен модел на движение. Х-овете показват полетата, където фигурата може да бъде преместена, ако няма други фигури на Х полетата между изходната позиция на фигурата и крайната ѝ дестинация. Ако има противникова фигура на крайната дестинация, тогава местената фигура може да вземе фигурата на противника. Единственото изключение се онася за пешката, която може само да взима на белите полета

 

http://www.maniacworld.com/flash-chess.jpg

 

Специални ходове

 

Рокада

Веднъж на всяка игра, всеки цар има правото да извърши специален ход, известен като рокада. Рокадата се състои от преместване на царя с две полета към топа, и после поставянето на топа веднага до далечната страна на царя. Рокадата е въжможна само, ако следните условия са изпълнени:

 

* никоя от фигурите участващи в рокадата, да не е местена преди по време на партията;

* не трябва да има фигури между царя и топа;

* царят не трябва да бъде под шах, нито да преминава през полета, които са под атака на противникови фигури. Рокадата е невъзможна и когато тя ще постави царя под шах.

* Царят и топът трябва да са на един и същ хоризонтал (с изключение на рокадата с произведена пешка, описана по-късно).

 

Ан пасан

Специални ходове на пешката: пешката на с може да се произведе, а пешките на е или g може да вземат черната ан пасан, ако последния ход на черните е от f7 на f5.

 

Когато пешката се премести две полета напред и има противникова пешка на съседно поле до нейната крайна дестинация, тогава противниковата пешка може да вземе вашата и да се премести на полето зад крайната позиция на вашата, но единствено при следващия ход. Например, ако черната пешка се премести две полета напред т.е. от f7 на f5, тогава някоя от белите пешки на е5 или g5 може да я вземе "ан пасан" и да се постави на полето f6.

 

Произвеждане

Когато пешка достигне последния (осмия) хоризонтал на шахматната дъска, тя може да бъде заменена след избор на играча за царица, топ, офицер или кон от същия цвят. Обикновено се избира пешката да бъде заменена с царица, но в някои случаи се избира друга фигура. Вторият процес се нарича подпромоция. На диаграмата отдясно, пешката на поле c7 може да избере да достигне до осмия хоризонтал и да се произведе в по-добра фигура.

 

Край на партията

Не е задължително партията да завърши с мат – играчът на ход може да се предаде, ако ситуацията изглежда безнадеждна. Партията също може да завърши с реми (завършване наравно). Реми може да се постигне в няколко ситуации, включително реми чрез договоряне, пат, трикратно повторение на позицията, петдесет ходовото правило или реми поради невъзможност за мат (обикновено заради недостиг на материал за матиране).

 

Контрол на времето

Въпреки че, непредвидените партии са без точна продължителност, шахматът също се играе с контрол на времето, в по-голямата си част от клубовете и професионалните играчи. Ако времето на даден играч изтече, преди партията да е завършена, той автоматично губи. Времето за игра на партия варира от седем часа при най-продължителните игри до 30 минути или един час за партия при бързия шах. Още по-кратко е времето при блиц шахмата, където всеки играч разполага от три до петнайдесет минути за размисъл. Има случаи в блиц шаха, когато се играе и под три минути.

 

Международните правила за шахмат са описани по-детайлно в „Ръководство на ФИДЕ”, раздел „Правила на шахмата”.

 

http://www.thechesspiece.com/indian/colombian_chess_setm600.jpg

 

Стратегия и тактика

Стратегията в шахмата се основава на поставянето и постигането на дългосрочни цели по време на партията – например, къде да се поставят различните фигури – докато тактиката набляга на тяхното движение върху дъската. Тези две части на шахматното мислене не могат напълно да бъдат разделени, защото стратегическите цели са в по-голямата си част достижими чрез средствата на тактиката, докато тактическите възможности се основават на предходната стратегия в играта.

 

Заради различните стратегически и тактически модели, играта на шах обикновено се разделя на три фази: дебют, обикновено първите от 10 до 25 хода, когато играчите развиват своите фигури и подготвят обстановката за предстоящата битка; мителшпил, разгръщащата се фаза на играта; и ендшпил, когато повечето фигури са разменени и царете започват да вземат активно участие в борбата.

 

 

Основи на тактиката

В шахмата, тактиката основно се концентрира върху краткосрочни действия - толкова краткосрочни, че те могат предварително да бъдат изчислени от играча или компютъра. Максималната дълбочина на изчислението зависи от способностите на шахматиста или скоростта на процесора. В спокойните позиции не е възможно многоходово предвиждане, докато в „тактичните” позиции с ограничен брой силни варианти, е възможно изчислението на много дълга поредица от ходове.

 

Прости едноходови или двуходови тактически действия, като заплахи, размяна на фигури, двойна атака и т.н., могат да се комбинират в по-сложни варианти – тактически маневри често използвани от едната или двете страни в партията. Теоретиците описват множество елементарни тактически методи или типични маневри, например свръзка, „вилица”, предугадени атаки (особено предугадени шахове), междинни ходове, отвличане, примамка, жертва.

 

Форсиран вариант, който е свързан с жертва и обикновено резултата от него е очевидна печалба, се нарича комбинация. Блестящите комбинации - като тези в безсмъртната партия - са описвани като красиви и са уважавани от любителите на шахмата. Откриването на комбинация е също основна цел на шахматната задача, целяща развиването на уменията на шахматиста.

 

Дебют

Дебютът е поредица от първите ходове в партията („откриващите ходове”). На известните и често играни дебюти се дават имена, например Испанска партия или Сицилианска защита, и се категоризират в справочници като Енциклопедия на шахматните дебюти.

 

Има множество различни дебюти, различаващи се по характер от спокойна позиционна игра (например Дебют Рети) до много агресивни (Латвийски гамбит). В някои дебюти, точната поредица от ходове, считана за най-добрата за двете страни, може да се състои от 30-35 хода или повече.[3] Професионалните шахматисти прекарват години, изучавайки дебюти и продължават да го правят по време на кариериите си, защото теорията на дебютите непрекъснато се развива.

 

Основните стратегически цели на повечето дебюти са подобни една на друга:[4]

 

* Развитие: поставяне (развитие) на фигурите (основно офицерите и конете) на полезни полета, където да имат влияние върху играта;

* Контрол върху центъра: контролът върху полетата в центъра на дъската, позволява на фигурите да бъдат лесно преместени върху всяка част на дъската и също да имат „парализиращ” ефект върху опонента;

* Безопасност на краля: правилния момент на рокада може да се посочи тук;

* Структура на пешките: играчите се стремят да избегнат създаването на слаби пешки, такива като изолирани, сдвоени, изостанали или пешечни острови.

 

Част от тези основи, други стратегически планове или тактически поредици от ходове могат да бъдат включени в дебюта.

 

Много шахматисти и теоретици смятат че белите, заради извършвания от тях първи ход в партията, имат малко предимство. Черните обикновено се стремят да неутрализират предимството на белите и да постигнат изразняване на играта или развитие на контраигра в небалансираната позиция.

 

Мителшпил

Мителшпилът е част от партията, когато повечето фигури вече са развити. Тъй като дебютната теория е завършила, играчите определят позицията, за да съставят планове основаващи се на особеностите на позицията и в същото време да пресметнат тактическите възможности на позицията.

 

Типични планове или стратегически теми – например малочислената атака, каквато е атаката на пешките на дамския фланг срещу противника, който има повече пешки на този фланг – са често подходящи само при някои пешечни структури, които са резултат от специфична група дебюти. Заради това изучаването на дебютите трябва да бъде свързано с подготовката на планове за действие в мителшпил фазата.

 

Мителшпилът е също фазата на играята, в която повечето комбинации се извършват. Често тези комбинации са свързани с атака срещу царя на опонента; някои основни примери имат собствени имена, например мат Боден или комбинация Ласкер-Бауер.

 

Друг важен стратегически въпрос на мителшпила е дали и как да се намали и оползотвори материала до ендшпила (т.е. да се опрости играта). Например по-малките материални предимства могат в повечето случаи да се превърнат в победа само в ендшпила и затова по-силната страна трябва да избере подходящ начин да достигне до края. Не всяко намаляване на материала е подходящо за тази цел. Например, ако едната страна има бял офицер (т.е. движещ се по белите полета), а опонентът има черен офицер (т.е. движещ се по черните полета), преобразуването на играта в пешечен ендшпил с офицери, е обикновено предимство за по-слабата страна, защото ендшпил със офицери от противоположен цвят е твърде вероятно да завърши реми, въпреки че по-силната страна има една или две пешки повече.

 

Ендшпил

Ендшпилът е фаза в играта, когато има малко фигури останали на дъската. Има три основни стратегически различия между по-ранните фази и ендшпила:

 

* По време на ендшпила, пешките стават по-важни; ендшпилът често се върти около опитите за произвеждане на пешка.

* Царят, който е пазен в мителшпила от заплахата за мат, става силна фигура в тази фаза и често е преместван в центъра на дъската, където пази пешките от своя цвят, атакува тези на противника и затруднява движението на противниковия цар.

* Цугцванг – неблагоприятно положение за играчът който е на ход. Цугцвангът често е определящ фактро в ендшпила и по рядко в другите фази на партията. Например, на диаграмата отдясно, ако черните са на ход, трябва да изиграят 1...Цb7 и позволяват произвеждането на бялата пешка в царица след 2.Цc7, докато ако белите са на ход, трябва да се задоволят с пат чрез 1.Цc6 или да загубят последната си пешка, ако играят друг ход.

 

Ендшпилите магат да бъдат класифицирани според вида на фигурите, които са останали на дъската. Основните матове са позиции, в които едната страна има само цар, а другата разполата с една или две фигури повече, и може да матира противниковия цар, обединявайки работата на царя и фигурите си. Например, пешечните ендшпили се състоят от цар и пешки при едната или двете страни и задачата на по-силната страна е да произведе една от пешките си. Другите по-сложни ендшпили са класифицирани според фигурите на дъската, а други на царете. Например, „ендшпил топ и пешка срещу топ”.

 

http://www3.telus.net/chessvancouver/images/chess.jpg

 

Звания и рангове

Най-добрите играчи могат да бъдат наградени със специални звания от международната организация ФИДЕ.

 

* Гросмайстор (накратко ГМ, понякога се използва международен гросмайстор или МГМ) се присъжда на шахматистите от световна класа. Част от световния шампион, ГМ е най-високото звание, което шахматист може да получи. Преди ФИДЕ да награди шахматист с него, играчът трябва да има ЕЛО рейтинг от най-малко 2500 и постигнати три забележителни резултати (наречени норми) в турнири, включващи участието на други гросмайстори от страни различни от тази на кандидата. Има също други начини за придобиване на гросмайсторско звание, например ако шахматистът спечели Световното първенство за юноши или девойки.

* Международен майстор (накратко ММ). Изискванията са подобни на ГМ, но са занижени. Минималният рейтинг за ММ е 2400.

* ФИДЕ майстор (накратко ФМ) Обикновения начин за получаване на звание ФИДЕ майстор е достигане на ФИДЕ рейтинг от 2300 или повече.

* Кандидат-майстор (накратко КМ) Подобно на ФМ, но с ФИДЕ рейтинг от най-малко 2200.

 

 

 

 

Шах - Великата игра (История)

Шахматът - най-мъдрата от всички игри на света, още в древността привлича със своите неизчерпаеми възможности за красиви комбинации и невероятни шедьоври, създавани на 64-те полета на шахматната дъска. [/size]Кой е неговият създател? Кога и къде е изиграна първата партия шах?

 

Изминали са стотици години и няма кой да отговори на тези въпроси. Само легендите - понякога противоречивии, дават известна представа за историята на шахмата в древността. Според една от тях, когато персийският шах се запознал с тази игра, бил толкова силно възхитен от нея, че поискал да възнагради създателя й Сиси бен Дахир с всичко, което сам си пожелае. Създателят "скромно" поискал да му дадат житни зърна - едно на първото поле на шахматната дъска, две на второто и т.н. като на всяко следващо поле броят на житните зърна се удвоява. Владетелят наредил веднага да бъде изпълнено това нищожно искане. Каква ли е била изненадата му, когато на другия ден придворните математици му съобщили, че желанието на Сиси бен Дахир е неизпълнимо, защото мъдрецът искал: 1+2+4+8...........+2 на степен 63 = 2 на степен 64 - 1, равно на: 18 446 744 073 709 551 615 зърна или в кубически метри: 922 337 203 685 куб. м, като се смята, че в 1 куб. см влизат 20 зърна, или 20 милиона зърна в 1 куб. м. Изчисленията показали също, че хамбарът, в който трябвало да се съхранява всичкото това количество житни зърна, трябва да е с размери 20 м дължина, 4 м широчина и височина - разстоянието от Земята до Слънцето. С тази своя шега създателят на шаха всъщност показал необятните математически възможности на играта.

 

Но дали нейната родина е древна Персия? Изказани са предположения, че шахматът е измислен в Китай, а английският ориенталист Мърей в своята "История на шахмата" (1913 г.) пише, че през V-VI век в Индия е разпространена играта, наречена чатуранга, далечен предшественик на шахмата. В нея участвали четирима играчи, всеки от които се стремял да унищожи противниците си.

 

През VIII век играта променя своя облик. Войските са намалени до две, но правилата все още се различават от сегашните. Само царят, топът и конят се местят както в съвременния шахмат. Пешката се придвижвала само с едно поле напред, а дамата била слаба фигура. Нейното движение също било ограничено до едно поле, но само по диагонал, а офицерът се движел само по три полета, но можел да прескача други фигури като конят. Не съществувала рокадата. Победа означавала да се обяви мат или пат, като при второто за победител се определял играчът с повече фигури на дъската.

 

По това време се променя и географският район на разпространението и - тя става популярна в Иран, а през VIII-IX век - и в страните на Арабския халифат. За първи път се въвежда записването на партиите. Появяват се и първите теоритични разработки, както и степените за майсторство.

 

Арабите пренасят играта в Европа. През 711 г. те завладяват Пиринейския полуостров, а малко по-късно - Южна Италия и островите Крит и Сицилия. Настъпва обмен на култури между завоевателите и завладените народи. Сред културните ценности на арабите е играта на шатрандж. През IX-X век тя започва да се разпространява из Европа под името "шахмат", съчетание от персийската дума "шах" - 'владетел' и арабската "мат" - 'починал'. Постепенно за рицарското съсловие наред с уменията да язди кон, да си служи със сабя и рапира и да стреля с лък става задължително владеенето на шахa. Играта става любимо развлечение и в кралските дворове. Нещо повече, крале и князе включват изображения на шахматни фигури в гербовете си. В Европа шахматът изменя своя облик, като се доближава до познатата ни днес игра. Някои нови моменти в движението на фигурите го правят по-рационален, с повече възможности за сложни комбинации и решения. Увеличава се силата на дамата, офицерът и пешката, като те добиват познатите ни движения. Въвежда се правилото за рокада. В края на XV век се появяват и първите европейски трактати по шахмат, които отразяват нововъведенията в играта. Прието е да се смята, че манускриптът от библиотеката в Гьотингенския университет е написан през 1490 г., трактатът от 1497 г. на испанеца Рамирес де Лусена и ръководството на португалеца Дамиано да Одемира от 1512 г. са началото на шахматната литература. Манускриптът е на латински език и се състои от две части. Първата съдържа дебюти, а втората - 30 шах задачи, много от които са заимствани от шатранджа. Ръководството на Дамиано е отпечатано за първи път в Рим на италиански език и има десет раздела. През XVI и XVII век е преиздано няколко пъти в Италия, Англия и Франция. Великите географски открития на Колумб, Магелан и Вашку да Гама, наред с разцвета в областта на литературата и изкуствата, развиват и шаха. През 1561 г. излиза "Книга за изобретателността и изкуството да се играе шахмат" от Руи Лопес де Сегура. Това е първият учебник, написан от най-силния по това време шахматист. През XVIII век Франция става средище на бурно развитие - творци и откриватели като Волтер, Лавоазие, Русо я прославят по света. В областта на шахмата се появява Филидор, който става предвестник на позиционното направление в шаха. Франция и Англия започват да си оспорват шахматното първенство през XIX век. Продължител на традициите на Филидор става големият френски шахматист Лабурдоне. По време на Световно изложение в Лондон през 1851г. Стаунтън става инициатор за организирането на първия официален турнир в историята. Победата на Андерсен в него бележи началото на немската хегемония в шахмата. Нейни продължители са Щайниц, станал по-късно първият световен шампион по шахмат, Цукерторт, победител в турнирите в Париж 1878 г. и Лондон 1883 г., Тараш, завоювал първо място в Бреслау 1889 г., Манчестър 1890 г. и Дрезден 1892 г., Ласкер - вторият световен шампион по шах...

 

Постепенно шахматът става все по-популярен не само в Европа, но и в целия свят. Широкото разпространение на играта и най-важното – проникването й в бита на хората, довежда до необходимостта да се организират и провеждат състезания, да се създадат организации, които да ги ръководят. През 1924 г. в Париж се създава Международната федерация по шахмат, която започва да провежда шахматни олимпиади през 1927 г. Днес в тези отборни олимпиади участват над 2000 мъже и жени от над 160 страни. Шахматът е един от най-популярните, масови и полезни спортове, за чието практикуване няма никакви ограничения. През 1999 г. шахматът е приет за член на Международното олимпийско движение. По обхват на всички организационни структури и изградена квалификационна система за Световно първенство Международната шахматна федерация (ФИДЕ) отстъпва само на футболната – ФИФА. Затова в много държави шаха отдавна е част от образователната система като алтернативен умствен спорт, за чието развитие се полагат специални грижи – САЩ, Русия, Китай, Индия, Канада, Холандия, Германия, Франция, Испания, Турция, Беларус, Унгария, Чехия, Гърция, Аржентина, Венецуела и др.

(Цитат от статия на Радислав Атанасов, преподавател по шахмат в НСА)

 

Веско Топалов ще се бори за световната титла!

 

Веселин Топалов победи американския гросмайстор Гата Камски с 4,5:2,5 точки в мача на претендентите за световно първенство по шахмат и ще се бори с Вишванатан Ананд от Индия в борбата за шахматната корона.

 

В днешната седма партия бе разиграна френска защита и гросмайстор Топалов с белите фигури принуди своя съперник да се предаде на 45-ия ход.

 

Така Веско Топалов сломи предсрочно съпротивата на американеца и ще играе срещу настоящия световен шампион Ананд.

 

Утре от 14.00 часа в зала номер 6 на НДК ще се състои закриването на мача на претендентите за световното първенство по шахмат.

 

Като цяло играта шах е едно изключително явление, по което вече са се запалили десетки милиони по света... И от ден на ден играта става все по-популярна, а тези, които я обичат - все повече и повече.

Edited by dandio
обогатяване на темата
Link to comment
Share on other sites

Guest StevenGerrard

Еми не е лошо да се позанимаваме с нея.Само , че трябва някои за помощ и малко повече информация като история на шахмата в България и за турнирите.Трябва и по сериозно да се следят изявите на нашите гросмайстори.

Link to comment
Share on other sites

Guest shicola
Еми не е лошо да се позанимаваме с нея.Само , че трябва някои за помощ и малко повече информация като история на шахмата в България и за турнирите.Трябва и по сериозно да се следят изявите на нашите гросмайстори.

и от шах ли разбираш бре -ти ме уби :b015: :b015: :b015:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Guest El_Niño

Букмейкърите: Топалов е фаворит за спечелването на „М-Тел Мастърс”

 

http://www.novsport.com/content/pics/27201.jpg

 

Водачът в световната ранглиста по шахмат Веселин Топалов е фаворит за спечелването на петото юбилейно издание на супертурнира „М-Тел Мастърс”. Състезанието ще стартира на 12 май на площада пред Народния театър „Иван Вазов”.

 

До 23 май за титлата ще спорят водачът в световната ранглиста Веселин Топалов, Магнус Карлсен от Норвегия, миналогодишният победител Василий Иванчук от Украйна, Лениер Домингеш от Куба, Алексей Широв от Испания и Юе Ван от Китай. Средното ЕЛО на участниците е 2755, което прави турнира от 21 категория на ФИДЕ. Само пет шахматни състезания досега са били от този висок ранг.

 

Водещите световни букмейкъри вече предлагат залози за крайния победител в състезанието. Коефициентите на Топалов варират от 2.5 до 2.7. С близки до неговите шансове за първото място е Магнус Карлсен, чиито коефициенти се движат около 3. Според заложните къщи, голямата изненада може да дойде от кубинеца Лениер Домингеш и китаеца Юе Ван. Техните коефициенти за крайна победа са над 10.

 

Първите три турнира „М-Тел Мастърс” бяха спечелени от 19-ия световен шампион Веселин Топалов. Миналата година трофеят замина за Украйна – първи финишира Василий Иванчук, който сега ще защитава титлата си.

 

Първото място в „М-Тел Мастърс” дава право на участие във финалния турнир на веригата „Гранд Шлем”, който ще се проведе в Билбао, Испания. Трима гросмайстори вече си осигуриха място за финала – Веселин Топалов, като победител в турнира в Нянзин, Китай, Сергей Карякин като победител в турнира „Корус” във Вайк ан Зее и Александър Грищук като победител в турнира в Линарес.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Топалов победи Иванчук на "М-Тел Мастърс 2009"

 

http://www.novsport.com/content/pics/105464.jpg

 

Гросмайстор Веселин Топалов записа втора поредна победа на шахматния турнир "М-Тел Мастърс 2009", предаде репортер на Novsport.com. Българинът се наложи над Василий Иванчук (Украйна) с черните фигури в партия от петия кръг. Съперникът на Топалов бе принуден да се предаде на 54-ия ход.

 

Така водачът в световната ранглиста вече има в актива си 3 точки. Вчера Веселин Топалов победи с белите фигури китаеца Юе Ван. В останалите две партии днес Алексей Широв (Испания) - Лейниер Домингес (Куба) и Юе Ван (Китай) - Магнус Карлсен (Норвегия) се получиха ремита.

 

В класирането след петия кръг водят Топалов, Карлсен и Широв с по 3 точки. Юе Ван и Домингес имат по 2,5, а Иванчук е с актив само от една точка. Утре е почивен ден, а партиите от шестия кръг ще се играят във вторник от 16,00 часа. Тогава Веселин Топалов ще има белите фигури срещу Магнус Карлсен от Норвегия.

 

Резултати от 5-ия кръг на "М-Тел Мастърс 2009":

 

Алексей Широв - Лейниер Домингес 0,5:0,5

Василий Иванчук - Веселин Топалов 0:1

Юе Ван - Магнус Карлсен 0,5:0,5

 

 

Класиране в "М-Тел Мастърс 2009":

 

1. Веселин Топалов - 3 точки

Магнус Карлсен

Алексей Широв

4. Юe Ван - 2,5 точки

Лейниер Домингес

6. Василий Иванчук - 1 точка

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest child-in-time

Предлагам на всички,които обичат да играят шах да си направим турнир.Знам един сайт - www.gamezer.com/chess . Ако не сте съгласни за турнира поне ако има желаещи да направим по една партия :greeting:

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Eто една доста интересна новина:

 

София спечели домакинството на най-голямото шахматно събитие за годината - мача за световната титла между Веселин Топалов и Вишванатан Ананд (Инд). Решението беше взето на 80-ия конгрес на Международната федерация (ФИДЕ) в Калитея (Гър). Дуелът между титаните на древната игра ще се състои от 5 до 24 април 2010 г., най-вероятно в НДК.

Българската оферта беше придружена с писмо от премиера Бойко Борисов, в което той гарантира финансирането и организирането на двубоя за шахматната корона. "Това наклони до голяма степен везните в наша полза. Освен това в словото си президентът на световната централа Кирсан Илюмжинов отдели специално внимание на работата ни и отличи представянето ни на 1/2-финала Топалов - Камски. След като представихме кандидатурата си, залата избухна в овации и започнаха да ни поздравяват", сподели за "Стандарт" шефът на българската федерация Стефан Сергиев.

Нашата оферта е за 3 млн. евро, от които 2 млн. за награден фонд на победителя. Предложението за награден фонд на Сингапур е било 1,6 млн., а на Турция - 1,3 млн. До края на годината предстои ФИДЕ да подпише договори с двамата гросмайстори. Босът на световната централа Кирсан Илюмжинов е изразил готовност да дойде в София и да подпише договора за организацията и провеждането на мача с премиера Борисов, научи "Стандарт". Събитието може да стане още през ноември. България има огромен шанс да приеме домакинството и втория борд на ФИДЕ за следващата година по време на мача между Топалов и Ананд.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Guest El_Niño

Веско Топалов отстъпи трона на Магнус Карлсен

 

http://gong.bg/uploads/news_images/200912/photo_big_110155.jpg

 

Норвежкият вундеркинд Магнус Карлсен официално измести Веселин Топалов от лидерската позиция в световната ранглиста по шахмат.

 

Скандинавецът е новият водач в класацията с коефициент 2810, докато българинът остава втори (2805). Трети е предстоящият съперник на Веско в битката за световната корона Вишванатан Ананд (2790). Десетката допълват Владимир Крамник (2788), Левон Аронян (2781), Борис Гелфанд (2761), Вугар Гашимов (2759), Василий Иванчук (2749), Юе Ван (2749) и Пьотр Свидлер (2744). Кирил Георгиев е №2 от родните шахматисти на 53-та позиция, а Иван Чепаринов се смъква с 10 места и е 65-и, информира БГНЕС.

 

При дамите Антоанета Стефанова се изкачва с една позиция и ще стартира 2010 г. като №4 в света. Преди българката са Юдит Полгар, Хумпи Конеру и Ифан Хоу.

Link to comment
Share on other sites

Guest El_Niño

Признание за шахматистката ни Ива Виденова

 

http://gong.bg/uploads/news_images/201001/photo_big_110803.jpg

 

Българската шахматистка-национал Ива Виденова беше официално удостоена със званието международен майстор за жени по шахмат, съобщава chessdom.bg. Титлата на Виденова беше обявена на срещата на Президентския Борд в Анталия във вторник късно вечерта. В залата присъстваха Президентът на ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, вицепрезидентът Георгиос Макрополос, както и десетки гости от шахматния политически елит.

 

Освен Виденова още три шахматистки получиха своята титла за международен майстор (жени) на Президентския борд – Височина (Укр), Малгина (Рус) и Аирапетян (Рус).

 

Ива Виденова е сред най-изявените шахматистки на България през последните години. През 2007 Виденова печели златен медал на Chessdom Challenge Cup, турнир открит от Веселин Топалов, с участието на най-изявените български таланти. По-късно през същата година става републикански шампион по блиц, титла която защитава и през 2008.

Link to comment
Share on other sites

Guest El_Niño

Бербатов шампион на турнир в Испания

 

http://gong.bg/uploads/news_images/201001/photo_verybig_111023.jpg

 

Българският суперталант в шахмата Киприан Бербатов спечели златен медал на турнира Вия де Рокетас в Испания, в който участваха 126 шахматисти.

 

14-годишният трети братовчед на Димитър Бербатов остави зад себе си шестима гросмайстори и 14 международни майстори, финиширайки еднолично на върха с актив от 7,5 точки от 9 възможни.

 

Втори със 7,0 т. остана аржентинския гросмайстор Фернандо Пералта, трети със същия актив е друг българин - Йордан Иванов. Състезателят с най-висок рейтинг - Олег Корнеев от Русия, завърши 12-и.

 

За успеха си в този турни Кипи ще получи 1 000 евро от наградния фонд. По пътя си към шампионската титла във Вия де Рокетас той игра срещу само двама гросмайстори, заради което не успя да покрие норма за гросмайстор.

Link to comment
Share on other sites

Guest El_Niño

Бербатов продължава без грешка в Севиля

 

http://gong.bg/uploads/news_images/201001/photo_big_111717.jpg

 

Киприан Бербатов е с пълен актив от три точки след изиграването на три кръга на силния шахматен турнир в Севиля, Испания. В съревнованието участват 216 шахматисти, 20 от които са гросмайстори.

 

Най-сериозният тест на Кипи в испанския град му предстои днес, когато талантът ще има черните фигури в партия срещу 58-годишния шведски ветеран Улф Андерсон. Бербатов победи в първи кръг испанския си опонент Хавиер Торес, а във втория нямаше проблеми срещу друг представител на домакините - Алфонсо Рамирес, информира БГНЕС.

 

Снощи третият братовчед на футболната звезда Димитър Бербатов победи още един испанец - Рафаел Карлос Муньос.

 

Другият българин в надпреварата - международният майстор Йордан Иванов също има три победи досега. Победителят в турнира ще получи 2 400 евро от наградния фонд, вторият - 1 200, третият - 750 евро. Преди броени дни 13-годишният Киприан Бербатов спечели друго съревнование в областта Андалусия - турнирът "Вия де Рокетас".

Link to comment
Share on other sites

Guest El_Niño

Бербатов запази шансове за титлата

 

http://gong.bg/uploads/news_images/201001/photo_big_112531.jpg

 

Киприан Бербатов запази своите шансове за спечелване на титлата на силния шахматен турнир в Севиля, след като победи испанеца Пабло Муньос в седми кръг на надпреварата в андалуската столица.

Два кръга преди края 13-годишният Кипи е с актив от 5,5 точки, с по 6 точки начело в таблицата са трима гросмайстори - Рениер Васкес (Испания), Хишам Хамдуши (Франция) и Дамиан Лемос (Аржентина).

 

Българският суперталант също така е единственият в групата от най-добрите 10 състезатели досега, който не е гросмайстор.

 

В съревнованието участват общо 216 шахматисти. Победителят ще получи 2 400 евро от наградния фонд, вторият - 1 200, третият - 750 евро.

 

В началото на този месец 13-годишният Киприан Бербатов спечели друго съревнование в областта Андалусия - турнирът Вия де Рокетас.

Link to comment
Share on other sites

Guest El_Niño

Вучкович спечели първия турнир от Балкан Гран При

 

http://gong.bg/uploads/news_images/201001/photo_big_113015.jpg

 

Сръбският гросмайстор Боян Вучкович спечели първия финален балкански турнир по шахмат за мъже от веригата Балкан Гран При, който завърши днес в Плевен.

 

От тримата български шахматисти най-добре се представи Момчил Николов, който се класира на трето място и събра актив за гросмайстор. Гросмайсторите Борис Чаталбашев и Валентин Йотов заеха съответно пето и седмо място.

 

Победителят Вучкович отнесе в Сърбия специалната купа за шампиона, която е инкрустирана с красива дърворезба, както и парична награда от 1 500 евро, които му бяха връчени от председателя на организационния комитет на турнира, депутатът Румен Петков.

 

Чрез Интернет над 10 000 души са следели срещите от силния турнир в Плевен. Той бе отлично организиран от домакините - ниво, което трудно ще бъде достигнато, заяви президентът на Българската федерация по шахмат Стефан Сергиев, който е и президент на Балканската федерация.

 

Следващият финален турнир ще бъде през декември в Белград.

 

Ето крайното класиране: 1. Боян Вучкович /Сърбия/- 6 т; 2. Константин Лупулеску /Румъния/- 5,5; 3. Момчил Николов - 5,5; 4. Никола Седлак /Сърбия/ - 5,5; 5. Борис Чаталбашев - 5, 6 ; Далибор Стоянович /Босна и Херцеговина/ - 4 ; 7. Валентин Йотов - 4 ; 8. Милан Драшко /Черна гора/ - 3,5 ; 9. Марко Кривокапич /Черна гора/ - 3 ; 10. Гергели-Андраш-Гюла Сабо /Румъния/.

Link to comment
Share on other sites

Guest El_Niño

Букмейкър дава равни шансове на Топалов и Ананд за световната титла

 

http://s.novsport.com/content/pics/192323.jpg

 

Веселин Топалов и Вишванатан Ананд имат равни шансове за световната титла по шахмат според водещия букмейкър Tempobet.com. Залози за краен успех на един от двамата гросмайстори се приемат при коефициент 1,85. Мачът за световната корона започва на 23 април в София и ще протече под патронажа на премиера Бойко Борисов.

 

Веселин Топалов спечели титлата "световен шампион по шахмат" през 2005 година на турнира в Буенос Айрес. След това, обаче великият българин отстъпи трофея след скандален мач с Владимир Крамник в Елиста.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...
Guest El_Niño

Топалов спечели 1/2 точка в оспорвана битка срещу Аронян

 

http://gong.bg/uploads/news_images/201002/photo_big_118857.jpg

 

Веселин Топалов си подели точката с Левон Аронян в интересна партия от трети кръг на шахматния супертурнир в испанския град Линарес.

 

Арменецът, който игра с белите фигури, получи голямо преимущество след неуспешен експеримент на Веско на 24-ия ход, но българският гросмайстор се защитаваше много творчески и постепенно изравни ситуацията на дъската, за да се стигне до неизбежно реми, регистрирано на 51-ия ход.

 

Победител не бе излъчен и в другите две партии от кръга Борис Гелфанд - Франсиско Валехо и Вугар Гашимов - Александър Гришчук. Турнирът, който се провежда традиционно от 1972 г., този сезон е от XXI категория на ФИДЕ и е с награден фонд 215 000 евро, 75 000 от които ще получи победителят. Днес в четвърти кръг Топалов ще мести черните фигури в партия срещу Борис Гелфанд от Израел. Топалов и Гришчук са начело в класирането с по 2 точки от три възможни.

Link to comment
Share on other sites

Guest El_Niño

Топалов победи Гришчук и е едноличен лидер в Линарес

 

http://gong.bg/uploads/news_images/201002/photo_big_119519.jpg

 

Бившият световен шампион Веселин Топалов /България/ победи Александър Гришчук /Русия/ в партия от петия кръг на супертурнира по шахмат в Линарес и е едноличен лидер с 3,5 точки.

 

Топалов, който игра с белите фигури, се възползва от грешка на руския гросмайстор в ендшпила и спечели важна победа.

 

Партии от 5-тия кръг:

 

Веселин Топалов /България/ - Александър Гришчук /Русия/ - 1:0

 

Франсиско Валехо /Испания/ - Вугар Гашимов /Азербайджан/ - 0:1

 

Левон Аронян /Армения/ - Борис Гелфанд /Израел/ - реми

Link to comment
Share on other sites

Guest El_Niño

Бербатов взе скалпа на Корнеев

 

http://gong.bg/uploads/news_images/201002/photo_big_120783.jpg

 

Киприан Бербатов постигна поредния си успех в Малага, като с черните фигури победи шахматиста с най-висок рейтинг Олег Корнеев в шести кръг на турнира в испанския град.

 

След успеха си срещу 27 години по-възрастния от него руснак, 13-годишният български тийнейджър продължава с актив от пет точки.

 

Начело в класирането с 5,5 точки е кубинеца Исан Ортис Суарес, който в четвърти кръг победи Кипи. Треньорът на Бербатов - Йордан Иванов има четири точки.

 

Победителят в Малага ще получи 1 600 евро, вторият - 1 300, третият - 1 000 евро. В днешния седми кръг Киприан Бербатов ще има белите фигури срещу гросмайстора от Еквадор Карлос Матаморос.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest El_Niño

Иван Чепаринов с втора победа на Европейското по шахмат

 

http://s.novsport.com/content/pics/32566.jpg

 

Иван Чепаринов записа втора победа на европейското индивидуално първенство по шахмат за мъже и жени в хърватския град Риека, съобщава официалният сайт на турнира.

 

Чепаринов победи италианеца Корадо Астенио и се изкачи с 40 места нагоре в турнирната таблица като от 256-а позиция се придвижи на 216-а от общо 408 мъже на шампионата на Стария континент.

 

Преди партията си от V кръг на Евро 2010 тази вечер с черните фигури срещу Кловис Верно (Франция) Иван Чепаринов е с актив от 2 точки.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest El_Niño

Топалов загуби от Ананд в четвъртата партия

 

http://s.novsport.com/content/pics/224736.jpg

 

Веселин Топалов загуби от Вишванатан Ананд четвъртата партия от мача за световната титла по шахмат, предаде репортер на Novsport.com. Българският гросмайстор бе с черните фигури и се призна за победен на 32-ия ход. По този начин резултатът стана 2,5:1,5 точки в полза на Ананд.

 

В днешната партия индиецът игра много агресивно и още в началото се опита да стигне до надмощие с помощта на жертви на материал. След поредица от ефектни удари Ананд успя да стигне до спечелена позиция и поведе в резултата.

 

Мачът Топалов - Ананд се провежда в 12 партии. За победител ще бъде обявен този гросмайстор, който събере пръв актив от 6,5 точки. При равенство 6:6 ще се играят допълнителни партии.

Link to comment
Share on other sites

Guest El_Niño

Трето реми между Топалов и Ананд

 

http://s.novsport.com/content/pics/224522.jpg

 

Веселин Топалов и Вишванатан Ананд направиха реми в шестата партия от мача за световната титла по шахмат, който се провежда Военния клуб.

 

Ананд, който игра с белите фигури, се съгласи на реми на 58-ия ход в "каталонско начало", след почти четири часа и полвина игра. Резултатът след днешната партия е 3,5:2,5 точки в полза на индиеца. Българският гросмайстор стартира сблъсъка с победа, след което загуби втората партия, последва реми в третата, четвъртата бе спечелена от Ананд, а вчера двамата отново направиха реми.

 

Съгласно правилника двамата трябва да изиграят 12 партии. Те може да бъдат и по-малко, ако единият събере в актива си 6,5 точки. Тогава той ще бъде обявен за световен шампион. При 6:6 ще се играят допълнителни партии, т.н. "тайбрек" до излъчване на крайния победител.

 

Утрешният ден е почивен за двубоя, а седмата партия е на 3-и май, като Топалов ще е с черните фигури.

Link to comment
Share on other sites

Guest El_Niño

Блестящ Топалов изравни на Ананд - 4:4

 

http://s.novsport.com/content/pics/226627.jpg

 

Веселин Топалов победи Вишванатан Ананд в осмата партия между двамата за световната титла по шахмат.

 

Веско игра блестящо днес във Военния клуб с белите фигури и принуди индиеца да се предаде на 56-ия ход. Тала българският гросмайстор изравни резултата в спора между двамата – 4:4 точки.

 

Съгласно правилника двамата трябва да изиграят 12 партии. Те може да бъдат и по-малко, ако единият събере в актива си 6,5 точки. Тогава той ще бъде обявен за световен шампион. При 6:6 ще се играят допълнителни партии, т.н. "тайбрек" до излъчване на крайния победител.

 

В своя коментар за шахматния портал Chessdom.com световната шампионка за жени Александра Костенюк подчерта превъзходството на Топалов. Българският гросмайстор имаше позиционно и материално предимство по време на цялата партия. Ананд намери възможно най-добрите решения в ситуацията и опита да се възползва разнополите офицери. Но Топалов откри правилните ходове, стабилизира атаката и след точна калкулация видя пробив в защитата на Ананд. Така, индиецът капитулира без шансове за реми.

 

Утре е почивен ден, двубоят продължава в четвъртък, когато Топалов ще има черните фигури в 9-ата партия.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest El_Niño

Топалов изпусна Ананд и титлата в решаващия момент

 

http://img.sportal.bg/uploads/news/2010_19/images/00237034.jpg

 

Гросмайстор Веселин Топалов загуби решителната 12-а партия от мача за световната титла по шахмат срещу Вишванатан Ананд. Българинът, който игра с белите фигури, се предаде на 56-ия ход, благодарение на което световният шампион Ананд запази титлата си. Крайният резултат от сблъска е 6 ½ на 5 ½ в полза на индиеца.

 

Гросмайстор Топалов отказа реми по време на партията, пое огромни рискове и в крайна сметка загуби последната партия, а с това и мача.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...